Vergunning

Vergunning nodig, of toch niet?

Voor het bouwen van een tuinhuis of blokhut is in een aantal gevallen een bouwvergunning nodig.

Een schuur, tuinhuis of garage in de tuin. Of een carport om uw auto droog te houden.
Ze maken het wonen weer een stukje comfortabeler.

In het Besluit omgevingsrecht, waar de wettelijke regels rondom omgevingsvergunningvrij bouwen zijn opgenomen, worden deze bijgebouwen en aan- en uitbouwen: ‘bijbehorende bouwwerken’ genoemd. Het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een woning kan niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld.

Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?

In de brochure van VROM leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een woning